Maya Systems és Partner Associate amb Certificat Tècnic i Consultor de Wolters Kluwer per a3ERP

Wolters Kluwer | A3 Software és la companyia líder en el desenvolupament de Solucions Integrals per a Despatxos Professionals i Empreses

Amb a3ERP i a3ASESOR trobarà la solució col·laborativa òptima entre la PIME i l’assessoria

Wolters Kluwer | A3 Software

a3ERP és el programa de gestió d’empreses que s’adapta al teu negoci

a3ERP t’ofereix en temps real una visió global, el control i la traçabilitat de tots els processos productius i administratius de la teva empresa, així et garanteix una gestió eficaç, ja que optimitza recursos, simplifica i automatitza processos i et facilita la presa de decisions

Global

Gestiona totes les àrees de la teva empresa de forma fàcil i àgil, augmentant la productivitat i l’eficiència, reduint costos i guanyant en competitivitat

Escalable

Pot créixer en funcionalitats i llocs de treball al ritme en que la teva empresa ho necessiti, sense haver de canviar de sistema d’ERP

Adaptable

La seva capacitat de parametrització permet ajustar a les necessitats de la seva activitat, de la seva gestió i les particularitat de la seva empresa

Informació en temps real

Pots conèixer al moment l’estat real de la teva empresa en totes les àrees, així t’ajuda a prendre les decisions més adequades

a3ERP és la Solució Integral de Gestió per a PIMES que dona a la teva empresa una visió de 360º

a3ERP 360

Àrea Comercial, Compres i Vendes

 • Facturació
 • Gestió de cartera
 • Política de preus
 • Gestió de pressupost
 • CRM
 • Sales Mobility
 • Força de vendes
 • TPV Tàctil

Àrea Logística

 • Traçabilitat
 • Producció
 • Gestió de Magatzem

Àrea Comptable i Financera

 • Comptabilitat
 • Gestió immobilitzat
 • Actius fixes
 • Gestió de comptes anuals
 • Gestió d’expedients

Àrea Direcció

 • Business Intelligence
 • Estadístiques

Àrea Laboral

 • Nòmina cloud

a3ERP és el software ERP preparat per adaptar-se a les teves necessitats

Sigui quina sigui la seva mida i la seva estructura. Siguis autònom, una micropime o una pime, tenim el software de gestió ERP a la teva mida

a3erp-base a3erp-profesional a3erp-plus a3erp-premium

Consulta la comparativa de funcionalitats de la gamma de software ERP per saber quina versió s’ajusta millor a les teves necessitats

a3ERP disposa també de mòduls que completen les necessitats específiques d’àrees concretes de l’empresa. Per a respondre a les especificacions de cada sector, disposem d’aplicacions verticals totalment integrades amb a3ERP per així aconseguir respondre a requeriments específics que necessitis

El software ERP per a pimes que cobreix totes les àrees de la teva empresa

a3ERP respon al 100% a les necessitats de la gestió de la teva empresa

Comptabilitat analítica, financera i pressupostària

La gestió de les àrees comptables i financeres permet maximitzar els recursos de l’empresa optimitzant els beneficis

 • Comptabilitat financera, pressupostària i analítica per conèixer a temps real l’estat global de l’empresa
 • Gestió de comptes anuals automatitzada per la immediata obtenció de balanços, comptes de resultats i llibres oficials
 • Gestió del Impostos i Models Oficials d’Hisenda en suport electrònic actualitzats constantment
 • Impostos especials i Intrastat generats automàticament per agilitzar la presentació
 • Gestió d’actius fixes integrada amb la comptabilitat
 • La cartera permet el control de cobraments, pagaments i devolucions, previsions de tresoreria, risc i conciliació bancària, confirming, remeses segons la normativa de la AEB
 • Gestió d’expedients per a Despatxos Professionals

Facturació

La gestió eficaç de les compres i les vendes té com a objectiu aconseguir un creixement empresarial equilibrat i obtenir els recursos necessaris per assegurar la teva competitivitat

 • Gestió del circuit de vendes, des de la preparació de pressupostos, passant per la gestió de comandes i l’expedició d’albarans, fins l’emissió de factures, amb informació contínua de l’estat del stock
 • Gestió i segmentació de clients en funció dels paràmetres requerits per cada companyia
 • Sistema d’alertes i avisos automatitzats definits per l’usuari en els diferents processos que intervenen en el circuit de vendes
 • Creació de kits a partir de la unió de varis productes
 • Preus, tarifes i descomptes adaptables a les necessitats de cada empresa
 • Control i gestió de comissions parametritzables segons les polítiques comercials
 • Gestió i emissió d’albarans, factures i rebuts periòdicament (quotes)
 • Facturació electrònica adaptada a la normativa vigent (E-Factura)
 • Solucions de mobilitat pels equips de venda en la gestió de comandes i albarans

Gestió de magatzem

L’eficiència en la gestió dels processos logístics permet que els productes arribin a temps reduint així el cost i obtenint la major efectivitat

 • Inventari en temps real i importable des d’Excel, per un major control i valoració de les existències
 • Gestió de múltiples magatzems amb informació de stock real, disponible, reservat i en dipòsit
 • Càlcul del stock mínim, màxim y la seva rotació, calculat a partir de les entrades i sortides de mercaderies i analitzant els temps de reposició
 • Traçabilitat dels articles des de la seva entrada en el magatzem fins a la seva sortida, gestionant-se per números de sèrie, lots o dates de caducitat, segons tipologia o codis de barra
 • Gestió d’articles amb talles i colors
 • Seguiment de l’estat dels documents, assegurant la traçabilitat durant tot el procés
 • Valoració del stock segons criteris FIFO, LIFO o preu mig
 • Gestió de rutes, expedicions i transportistes, per assegurar la màxima eficiència en el procés de distribució

Anàlisi del negoci

Les decisions basades en la informació en temps real i amb visió global permeten el desenvolupament d’estratègies basades en la planificació, reduint la incertesa i minimitzant els riscos

 • Intel·ligència de Negoci (Business Intelligence). Cubs multidimensionals que permeten analitzar la informació en temps real des de diferents vectors i perspectives
 • Enllaç dinàmic amb Excel
 • Analysis Services de Microsoft
 • Generació d’estadístiques ABC mensuals i comparatives

Solucions modulars

Les solucions modulars de A3ERP donen un valor afegit a la gestió empresarial amb eines destinades a automatitzar processos i satisfer aspectes normatius contínuament canviants, estalviant temps, costos i potenciant la productivitat de l’empresa

 • A3ERP | TPV Tàctil – Gestió de mostrador
 • A3ERP | CRM – Potència les vendes i augmenta la teva eficiència
 • A3ERP | Producció – Processo de fabricació al màxim rendiment
 • A3ERP | LOPD – Desenvolupada per complir en tot moment amb els requeriments de la Llei de Protecció de Dades
 • A3ERP | Scan – Digitalització i comptabilització de factures al instant
 • A3ERP | Gestió d’Immobilitzat – Podràs tenir un control absolut dels teus actius
 • A3ERP | Sociedades – D’una forma fàcil podràs calcular i gestionar l’impost de societats i les comptes anuals