Mantingui la seva empresa segura

La Seguretat és un tema que mai es pot deixar a un costat, la seva empresa s’exposa cada dia a noves ciberamenaces que poden amenaçar el treball i la producció del seu negoci. Des de Maya Systems volem que les empreses estiguin completament protegides i tenim com a objectiu el garantitzar l’integritat, disponibilitat i confidencialitat de les empreses dins del seu entorn informàtic.

Hardware

La seguretat de Hardware serveix per protegir tots els nostres elements físics davant de qualsevol amenaça utilitzant Firewalls, SAI i altres sistemes que protegeixin els equips d’incidències tant físiques com atacs lògics externs.

Servidors HP Enteprise
Servidors NAS QNAP

Software

La seguretat Software s’utilitza per a impedir i bloquejar atacs maliciosos de virus, hackers, ciberamenaçes… La seguretat del software és part del procés d’implementació de qualsevol programa per prevenir modificacions no autoritzades.

Antivirus as a Service
Backup as a Service

Xarxes

La seguretat de Xarxes s’aplica a través del Hardware i el Software. És la seguretat més complexa, ja que, gestiona els possibles atacs d’un equip, connecta a la xarxa, i aquest, fàcilment es pot propagar a altres equips si no es posen les mesures necessàries.

Antivirus as a Service

Videovigilància

Protegeixi la seva oficina de la manera més segura, amb càmares de videovigilància disuadint possibles robatoris i intrusions. A Maya Systems disposem de sistemes de vigilància que permeten controlar les àrees i els processos més importants i monitoritzar-los en temps real.

Videovigilància