a3ERP Premium

a3ERP PREMIUM és la gestió integrada per a mitjanes i grans empreses amb necessitats complexes, incorporant eines de programació i parametrització per a assegurar les seves pròpies adaptacions i controlar el sistema de gestió des del back office

Funcionalitats principals

a3ERP Premium inclou els mòduls de ProduccióCRMExpedients i conté eines imprescindibles com a3ERP ActiveXIn & Out Excel a3ERP Diccionari

Facturació

 • Albarans de compra / venda
 • Factures de compra / venda
 • Pressupostos
 • Comandes
 • Tarifes
 • Generació automàtica d’assentaments
 • Generació automàtica de venciments
 • Generació automàtica de comandes de compra
 • Generació automàtica d’albarans de venda
 • Codis de barres
 • Facturació electrònica
 • Facturació automàtica d’albarans
 • Facturació periòdica (quotes)
 • Polítiques de preus i descomptes
 • Polítiques de comissions
 • Llistat de comissions
 • Recàlcul de comissions
 • Edició de tarifes
 • Múltiples tarifes
 • Actualització massiva de tarifes
 • Kits
 • Material en dipòsit
 • Gestió de condicions d’entrega
 • Intrastat

Comptabilitat

 • Assentaments patró
 • Assentaments manuals i automàtics
 • Pla comptable de fins a 4 nivells
 • Comptabilitat pressupostària i analítica
 • Diari
 • Major
 • Balanç de Situació
 • Balanç de Sumes i Saldos
 • Compte de resultats
 • Possibilitat de comprar balanços i comptes de pèrdues i guanys de diferents períodes
 • Acumulats mensuals per comptes
 • Pas a explotació, tancament i obertura d’exercici
 • Tancament i obertura automàtica de l’exercici
 • Prorrates
 • Gestió d’IVA/IGIC
 • Gestió d’IRPF
 • Models 110, 115, 180, 349 i 340
 • Models 303, 347 i 390
 • Impostos especials
 • Legalització de llibres
 • Gestió de cobraments, pagaments i bestretes
 • Venciments automàtics (llei de morositat)
 • Recepció d’efectes
 • Emissió i bloqueig d’efectes
 • Consulta de la situació de la cartera
 • Informes d’efectes pendents per client
 • Devolucions
 • Remeses
 • Norma 34, 19, 58, 43, 68 del CSB
 • Risc bancari i del client
 • Control d’immobilitzat
 • Gestió de tresoreria
 • Conciliació bancària
 • Confirming
 • Balanços definibles

Seguretat i confidencialitat

 • Adaptat a la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)
 • Seguretat per perfils d’usuari

Gestió de Magatzem

 • Albarans de regularització
 • Albarans de traspàs
 • Albarans de dipòsit
 • Gestió de transportistes
 • Multimagatzem
 • Consulta de moviments de stock
 • Recàlcul de stocks
 • Anàlisi i rotació de stocks
 • Càlcul de stock mínim, màxim i òptim
 • Valoració a preu mig ponderat
 • Recàlcul de l’últim preu de compra
 • Llistat de stock a un dia
 • Inventari
 • Subministres
 • Recàlcul de costos addicionals
 • Talles i colors
 • Escandalls
 • Control de reserves
 • Control d’expedicions
 • Múltiples ubicacions
 • Números de sèrie
 • Lots
 • Dates de caducitat
 • Referències d’articles per client i proveïdor
 • Gestió de rutes i tipus de transport

Estadístiques i Anàlisi

 • Estadístiques analítiques
 • Estadístiques de compres i vendes
 • Estadístiques de clients, proveïdors, articles i representants
 • Estadístiques comparatives
 • Estadístiques detallades
 • Cubs multidimensionals
 • Enllaç dinàmic amb Excel

Característiques Generals

 • Base de dades SQL Server
 • Generador de consultes SQL
 • Multiempresa
 • Multiexercici
 • Multimagatzem
 • Multiidioma
 • Multidivisa
 • Documents definibles
 • Llistats definibles
 • Enllaç amb Microsoft Office
 • Gestió d’avisos i alarmes
 • Camps parametrizables
 • Imatges en articles, clients i proveïdors
 • Generació de mailings
 • Firma digital

Mòduls inclosos

 • Producció
 • CRM
 • Expedients

Eines incloses

 • a3ERP activeX
 • a3ERP In & Out Excel
 • a3ERP Diccionari

A la teva mida

a3erp-base a3erp-profesional a3erp-plus a3erp-premium

Consulta la comparativa de funcionalitats de la gamma de software ERP per saber quina versió s’ajusta millor a les teves necessitats