a3ERP BASE s’ofereix a Maya Systems. És una completa solució de facturació, comptabilitat i gestió de magatzem per autònoms i microempreses que únicament precisen d’un lloc de treball sense renunciar a les prestacions, funcionalitats i avantatges d’un ERP

Funcionalitats principals a3ERP BASE

Àrea de Compres-Vendes

 • Factures i albarans
 • Llistat i càlcul de comissions
 • Tarifes de venda
 • Generació automàtica d’assentaments i venciments
 • Codis de barres
 • Factures electròniques
 • Comandes

Àrea Comptable

 • Assentaments patró
 • Pla comptable fins a 12 dígits
 • Pas a explotació, tancament i obertura
 • Prorrates
 • Gestió IVA/IGIC i IRPF
 • Model 303, 347 i 390

Àrea Financera

 • Gestió de cobraments, pagaments i bestretes
 • Recepció d’efectes
 • Emissió i bloqueig d’efectes
 • Remeses
 • Suport magnètic SEPA cobraments (B2C, B2B, COR1, CORE)

Àrea Logística

 • Albarans de regularització i traspàs
 • Inventari
 • Gestió de transportistes
 • Multimagatzem
 • Consulta de moviment de stock
 • Valoració a preu mig ponderat
 • Recàlcul de l’últim preu de compra
 • Llistat de stock a un dia

Àrea Direcció

 • Estadístiques analítiques
 • Estadístiques de compres i vendes
 • Estadístiques de clients, proveïdors, articles i representants
 • Estadístiques ABC i mensuals

Característiques Generals

 • Base de dades SQL Server
 • Multiempresa
 • Multidioma
 • Documents definibles
 • Enllaços amb Microsoft Office
 • Adaptats a la LOPD
 • Camps parametritzables
A la teva mida

a3erp-base a3erp-profesional a3erp-plus a3erp-premium

Consulta la comparativa de funcionalitats de la gamma de software ERP per saber quina versió s’ajusta millor a les teves necessitats